Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

EXCLUSIVE POO​LS

zwembaden

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.exclusivepools.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze

website, geef je aan kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te

hebben aanvaard.

Gebruik van de website

Exclusive Pools besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk en actueel mogelijk is.

Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig bijgewerkt is of fout wordt weergegeven.

Aan de informatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Exclusive Pools aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die

voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Ook voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel een overeenkomst met Exclusive Pools te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Als de informatie op onze website tekortkomingen vertoont, doet Exclusive Pools al het mogelijke om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de website. Dit kan door een mail

te sturen naar [email protected] of via het contactformulier. We streven ernaar

om de melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen je een antwoord binnen 2 werkdagen.

Exclusive Pools spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen.

Exclusive Pools kan echter niet garanderen dat de website vrij is van onderbrekingen en/of andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op de website is van algemene aard, hetzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een persoon of entiteit. Om specifiek advies te krijgen, neem je contact met ons op.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van onze partners. Exclusive Pools heeft geen invloed

op deze websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
Exclusive Pools aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit 
uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendom

Alle publicaties (teksten en fotomateriaal) van Exclusive Pools zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en nietcommercieel gebruik mag niets uit deze publicaties op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Exclusive Pools is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Exclusive Pools BV.

Bescherming van persoonsgegevens

Exclusive Pools hecht veel belang aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Je vindt meer informatie over de verwerking van je persoongegevens op onze website in onze privacyverklaring.

Vragen en feedback

Deze pagina werd het laatst gewijzigd op 26/09/2022.

Bij vragen of inlichtingen kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar

[email protected]